Kerkbalans

Incassodata Kerkbalans

 

Als u een machtiging heeft afgegeven zullen wij de door u toegezegde bedragen voor de kerkbalans incasseren van uw bankrekening.

Op 26 februari incasseren we de bijdragen voor de maand januari

Op 6 maart incasseren we de eenmalige bijdragen en de bijdrage voor de maand februari 2018.

 

Daarna incasseren we de maandbijdragen iedere maand rond de 27e .

Indien u een bijdrage per kwartaal heeft toegezegd doen we de incasso in de laatste maand van het kwartaal.

Uw halfjaarlijkse bijdragen incasseren we in de maanden maart en september.

Deze bijdragen worden ook rond de 27e geïncasseerd