Communie

Communie


1e Heilige Communie Kinderen

Jaarlijks wordt op eerste zondag van oktober een speciale viering gehouden waarbij kinderen het sacrament van de 1e Heilige Communie ontvangen.

Ouders kunnen hiervoor hun kinderen (vanaf groep 4) opgeven via het secretariaat.

Van tevoren worden de scholen geïnformeerd en wordt er tevens een aankondiging in de kerk gedaan.

Begin april wordt een informatie avond voor de ouders georganiseerd en wordt een draaiboek gemaakt.

Voor de kinderen wordt een speciaal 1e Heilige Communie project opgezet met een aantal voorbereidingsbijeenkomsten (deze worden zondag van 10:30 tot 11:30 op het secretariaat gehouden).

Doop

Het is goed om te weten dat kinderen, die een 1e Heilige Communie doen, gedoopt moeten zijn. Wanneer een kind nog niet is gedoopt wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers, om de doop te bespreken.

1e Heilige Communie Volwassenen

Volwassenen kunnen in de regel vlak na de doop een 1e H Communie doen.

Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met Diaken Han Hartog: diaken.hartog@gmail.com

Communie Thuis

Iedere 1e vrijdag van de maand kunnen parochianen, die vanwege hun leeftijd of gezondheid niet meer in staat zijn zelf naar de kerk te komen, thuis de communie ontvangen. Een parochiemedewerker komt deze dan bij hen brengen.

Parochianen die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen zich aanmelden via het secretariaat:

Email: secretariaat@sintpetrusbanden.nl

Telefoon: 06-36333640

Bereikbaar: Maandag t/m vrijdag 09.00 – 12.00 uur