Eucharistie kerstavondviering met het Stanzakoor

Eucharistie kerstavondviering

Voorganger: Gerard Noom

Koor: Stanza dameskoor

kerstavondviering