Eucharistie viering met het Allegria

Eucharistie viering

Voorganger: Han Hartog / Yan Assa

Koor: Allegria