Latest News

Afgelasting publieke vieringen in de Goede Week

Afgelasting
publieke vieringen in de Goede Week

In lijn met het Vaticaan en ons bisdom heeft het locatiebestuur besloten dat er tot en met Pasen geen publieke vieringen zullen zijn in onze kerk. Het paastriduum vormt het hoogtepunt van het kerkelijk jaar, maar gezien de veiligheid zien we geen andere mogelijkheid.

Concreet betekent
dit:

Op zondag 5 april
gaat de viering van palmpasen niet door. Er wordt nagedacht over een
alternatieve manier om palmtakken te verspreiden.

Op donderdag 9
april is er geen publieke viering van Witte Donderdag.

Op Goede Vrijdag 10
april worden beide vieringen (15:00 en 19:00) geannuleerd.

Op zondag 12 april is er geen publieke viering van het hoogfeest van Pasen. Wel is de kerk open van 10:30 tot 11:30 voor persoonlijk gebed of het branden van een kaarsje.

Tot de Goede Week
is de kerk doordeweeks dagelijks geopend van 12:00 tot 13:00 en op zondagen van
10:30 tot 11:30. Voor pastorale zorg is en blijft onze diaken beschikbaar.