Nieuws van Week tot Week

van Week tot Week 29 – 12 – 2019

29 december 2019

“Ik koester nog altijd een droom dat we met dit we met dit geloof in staat
zullen zijn om de raadszittingen der wanhoop te verdragen en nieuw licht in de
duistere kamers van het pessimisme te brengen.
Met dit geloof zullen we de dag kunnen verhaasten waarop er vrede op aarde
en goede wil tegenover de mensen zullen heersen…
Het zal een glorierijke dag zijn, de morgensterren zullen tezamen zingen en de zonen
Gods zullen kreten van vreugde slaken.
Martin Luther King 1967
(homilie voor Kerstmis)

******

Wij zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen…..
Wij zijn geboren om de glorie van God die in ons is , te openbaren.
Die is niet alleen in sommige van ons: die is in iedereen.
En als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust,
anderen mensen toestemming hetzelfde te doen.
Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn,
bevrijd onze aanwezigheid vanzelf anderen.

( Nelson Mandela, rede voor het presidentschap)

******

OUD JAAR

EVEN STILSTAAN
IS EEN HELE VOORUITGANG

******