Nieuws van Week tot Week

van Week tot Week 15 – 12 – 2019

Derde zondag van de Advent 15 december 2019

Zolang één vrouw nieuw leven in zich draagt, met tederheid het koestert
en behoedt, zolang heeft de wereld reden van bestaan.
Zolang één vrouw haar hart laat spreken en woorden vindt van troost
zolang heeft de wereld reden van bestaan.
Zolang één vrouw met liefde ademt het kleed van hoop en vrede weeft
zolang heeft de wereld reden van bestaan.
Zolang één vrouw gelooft in wonderen de handen vouwt en bidt
zolang heeft de wereld reden van bestaan.

******
, Een oud Joods verhaal
‘Zijt gij de komende of hebben we een ander te verwachten? Een oud Joods
verhaal zegt het volgende: ‘Aan de poort van Rome zit een melaatse bedelaar,
die wacht en wacht en wacht….Die bedelaar is de Messias. Op wie wacht hij dan?
,vraagt de jongen aan zijn grootvader. Dan legt de oude man zijn rechterhand op het
hoofd van het kind en zegt: Op jou mijn jongen.”

Als wij de Heer met Kerstmis verwachten, dan verwachten we niet slechts Hem,
maar ook dat wat je de Messiaanse wereld kan noemen: Het rijk der hemelen,
het rijk van gerechtigheid en vrede. Aan dat Rijk mogen we deel hebben. Aan dat
Rijk mogen we meebouwen .

******

“ DE UITBUITING VAN DE AARDE IS EEN BELEDIGING VOOR GOD”

Iedere christen moet zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Als mens
hebben we drie belangrijkste relaties: de relatie met God, de relatie tot de medemens
en de relatie tot de aarde. De relatie met God onderhouden is soms moeilijk. Maar wat
we allemaal kunnen doen, is de zorg dragen voor elkaar en voor de aarde. Dat is een
heel concrete opdracht.

******

  INTENTIES
   
zo. 15 dec. 09.30 overl. ouders Zuure – le Cat
zo. 15 dec. 10.30 Uit dankbaarheid
  Margaretha v.d. Hengel, Geertruida Hillebrink, 
  overl. ouders van Doorn – Vlek, overl. fam. Pappot
  Nel v.d. Pauw Kraan – v.d. Zwan, Theo Giling, Anna Maria van Veen – de Jong
zo. 22 dec. 10.30 Margaretha v.e. Hengel, Nel v.d. Pauw Kraan – v.d. Zwan,
  Theo Giling,  Anna Maria van Veen – de Jong
   
  VAN DAG TOT DAG
   
zo.  15 dec.  09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo.  15 dec.  10.30 3de zondag van de Advent. Eucharistieviering met samenzang en cantor
  Voorganger pater Yan Asa
di.  17 dec.  10.30 De piano wordt gestemd
do.  19 dec. 10.30 Kerstviering St. Petrusschool
zo.  22 dec. 10.30 4de zondag van de Advent. Woord- en Communieviering met het PeeBeekoor
  Voorganger diaken Han Hartog
zo.  22 dec.  14.30 Kerstconcert
di.  24 dec.  17.00 Kerstommegang
di.  24 dec.  19.00 De Diem. Kerstnacht.  Eucharistieviering
di.  24 dec.   20.00 Kerstavondviering met het Haggunankoor. 
  Voorganger pater Gerard Noom
di.  24 dec.  22.30 Kerstnachtmis. Met het Stanzkoor.
  Voorgangers pater James Arul en diaken Han Hartog
wo.  25 dec. 09.30 De Diem. Eucharistieviering
wo.  25 dec. 10.30 Kerstmis. Woord- en Communieviering met het Allegriakoor.
  Voorganger diaken Han Hartog
zo.  29 dec.  10.30 Woord- en Communieviering met samenzang.
  Voorganger mevrouw Josje Kronenberg
wo.  1 jan.  09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo.   5 jan.  10.30 Driekoningen. Eucharistieviering met het Hagunankoor
  Voorganger pater James Arul
   
******
   
Kerstconcert met samenzang.
Het traditionele concert wordt dit jaar  gehouden in onze St. Petrus’Bandenkerk die al geheel
in kerstsfeer is!!   
Dat zal zijn op zondag 22 december om 14.30 uur.
De kerk is open vanaf 14.00 uur.
Belangeloze medewerking zal worden verleend door de volgende koren:
vrouwenkoor ‘Ancora’ – ‘Carpe Diem’ – r.k. gem. koor  ‘de Graankorrel’ en het ‘Allegriakoor’.
In de pauze is er tegen een kleine vergoeding koffie e/o thee verkrijgbaar.
De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage na afloop wordt natuurlijk zeer op prijs 
gesteld en is bestemd voor het St. Pertus’Banden restauratiefonds.
Wij hopen op een grote opkomst en een enthousiast publiek!
************************************************************************************************************
   
Misintenties bestemd voor de kerst graag opgeven voor 18 december.
******
   
De Bingo in de Diem van woensdag 18 december gaat niet door maar wordt verplaatst
naar woensdag 8 januari.