Nieuws van Week tot Week

van Week tot Week 08-12-2019

Tweede zondag van de Advent 8 december 2019

ZIE, UW KONING KOMT

In dit tweede weekend van de Advent staan de profeten Jesaia en Sint Jan de Doper centraal.
Johannes is de “Wegbereider” in de traditie van de oude profeet Jesaia. “Baan de Heer een
weg in de steppe, effen voor onze God een heerbaan in de woestijn.” En wegen hebben we
gebouwd; vierbaans wegen nog wel.
Daarop trekken onze eigentijdse goden aan ons voorbij. Maar de profeten waarschuwen ons:
Gods wegen zijn geen luxueuze winkelstraten! Daarom roepen Jesaia en Sint Jan de Doper ons in
de Advent toe: Begin maar andere wegen te bouwen , verlaat de zijwegen in je leven en keer
terug op de weg van God en de mensen.
Ruim nu eindelijk eens al die blokkades in je leven op!” En dat kost menige zweetdruppel: want
wegenbouw is een zware arbeid!

******

Onze parochie mag zich verheugen in een indrukwekkend aantal doopsels. Doopsels niet alleen
van pasgeborenen, maar ook van tieners en vowassenen. Op zaterdag 7 december worden
Sandra Dalen, Maarten Spanjaart en – zijn zoon Kevin Spanjaart gedoopt.
Sandra en Maarten zullen hun Eerste Heilige Communie ontvangen in de viering op zondag 15
december uit handen van pater Yan Asa. Kevin gaat deelnemen aan het Eerste Communie project
voorjaar .

******

Overal wordt geschreven. Op 10 december is het Internationale Dag van de Rechten van de Mens.
Op deze dag komen wereldwijd mensen in actie en schrijven brieven voor andere mensen die
onrecht is aangedaan. Ook in Diemen wordt op 10 dec. volop geschreven. Locatie: Raadzaal in het
Gemeente huis. Tijd 11.00- 16.00 uur. Voor schrijfbenodigdheden wordt gezorgd.

******

Kerstmarkt 2019. Op zaterdag 14 december wordt weer de kerstmarkt gehouden. We hopen u
daar te ontmoeten tussen 10.00 -en 15.00 uur. U kunt dan bv. een nieuwe kerststal aanschaffen
of een fraai kerststukje, ook leuk om cadeau te geven ! Mike Bosma heeft enkele jaren geleden
een prachtig “Rad van Fortuin”” gemaakt en dat gaan we nu gebruiken. Uiteraard zijn daar ook
mooie prijzen te winnen. Verder : een mooi opgemaakte mand-oliebollen- appelflappen…etc..

De opbrengst van de markt is bestemd voor het St. Petrus’Banden restauratiefonds.!!!!

******

Tevens kunt u nog oliebollen bestellen via deze link.

******

  INTENTIES
   
   
zo. 8 dec.  10.30 overl. fam. van Maaren – Houkes, Margaretha v.d. Hengel
  Nel v.d. Pauw Kraan – v.d. Zwan, Theo Giling
zo. 15 dec. 09.30 overl. ouders Zuure – le Cat
zo. 15 dec. 10.30 Margaretha v.d. Hengel, Geertruida Hillebrink, 
  overl. ouders van Doorn – Vlek, overl. fam. Pappot
  Nel v.d. Pauw Kraan – v.d. Zwan, Theo Giling
   
   
  VAN DAG TOT DAG
   
   
zo.   8 dec.   10.30 2de zondag van de Advent. Woord- en Communieviering met samenzang.
  Voorganger diaken Han Hartog
di.   10 dec. Opbouw kerststal
wo.  11 dec.  09.00 Schoonschip
vr.   13 dec.   09.00 Inpakken Diaconie kerstpakketten
vr.   13 dec.   10.00 Kerkbalans
za.  14 dec.  Kerstmarkt van 10.00 – 15.00 uur
zo.  15 dec.  09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo.  15 dec.  10.30 3de zondag van de Advent. Eucharistieviering met samenzang en cantor
  Voorganger pater Yan Asa
di.  17 dec.  10.30 De piano wordt gestemd
do.  19 dec. 10.30 Kerstviering St. Petrusschool
zo.  22 dec.  10.30 4de zondag van de Advent. Woord- en Communieviering met het PeebBeekoor
  Voorganger diaken Han Hartog
zo.  22 dec.  14.30 Kerstconcert
di.  24 dec.  17.00 Kerstommegang
di.  24 dec.  19.00 De Diem. Kerstnacht.  Eucharistieviering
di.  24 dec.   20.00 Kerstavondviering met het Haggunankoor. 
  Voorganger pater Gerard Noom
di.  24 dec.  22.30 Kerstnachtmis. Met het Stanzkoor.
  Voorgangers pater James Arul en diaken Han Hartog
wo.  25 dec. 09.30 De Diem. Eucharistieviering
wo.  25 dec. 10.30 Kerstmis. Woord- en Communieviering met het Allegriakoor.
  Voorganger diaken Han Hartog
zo.  29 dec.  10.30 Woord- en Communieviering met samenzang.
  Voorganger mevrouw Josje Kronenberg