Nieuws van Week tot Week

van Week tot Week 10 – 11 – 2019

32ste zondag door het jaar 10 nov 2019

STANZA KOOR zoekt mannen !!

Bijna 40 jaar geleden werd het Stanza dameskoor opgericht met als belangrijkste doel: het
zingen bij huwelijken en uitvaarten. Dat deden de leden al jaren, en ook nu nog steeds, met verve.
Soms kan er in 40 jaar veel veranderen en zo is ons koor inmiddels, door overlijden en gezondheids-
problemen van leden , van ruim 40 gekrompen tot iets meer dan 30 zangeressen.
Uiteraard is dat niet goed voor een koor als het onze vooral ook omdat er nauwelijks nieuwe
aanwas is. Toen kwam de suggestie: waarom geen heren erbij te vragen??? Eigenlijk niet zo.n gek
idee, dat in onze laatste ledenvergadering ook heel positief werd ontvangen en zo zijn we dus nu
op zoek naar heren die zeer welkom zijn in het damesbolwerk! De vraag is, wie zingt graag en durft
de uitdaging aan!?

Buiten “rouw”en “trouw”zingen wij ook in vieringen zoals: aswoensdag, witte donderdag, allerzielen
en kerst en soms ook bij de zondagse vieringen.

Repeteren doen we op maandagochtend van 10.00- 11.30 in de St.Petrus’Bandenkerk. Als u er
iets voor voelt, of misschien iemand kent die het wel zou wilen, kom dan gerust eens kijken
en luisteren op maandagochtend! Speciale opleiding is niet vereist, maar weet dat u van harte
welkom bent! Uiteraard blijven zanglustige dames die zich willen aansluiten ook altijd welkom!
Meer info? Bel dan met de secretaris Miep Westerbeek. Tenr.: 020 6997430

******

DECEMBER
Als we in de winkelcentra lopen kunnen we er niet omheen, de decemberfeesten zijn in aantocht!
Eerst Sinterklaas en dan Kerstmis! Ook in onze parochie nemen de voorbereidingen voor de diverse
activiteiten een aanvang. Zo is de bloemengroep al weer bezig te plannen hoe fraai zij de kerk
kunnen versieren in de kersttijd . En dan de Advent! Op 1 december is het de eerste zondag v.d.
advent en dan moet de adventskrans er weer hangen. En zij vragen daarbij uw hulp!! Wat zij
vooral nodig hebben zijn groene takken, de vraag is als u een tuin heeft met deze takken, deze aan
hen beschikbaar te stellen. Als u geen tuin heeft weet u misschien en andere manier om er aan
te komen? Als u iets heeft dan zou de groep het materiaal graag in de laatste week van november
binnen hebben . Mogen zij ook dit jaar op u rekenen?? Hartelijk dank !

******

  INTENTIES
   
   
   
zo. 10 nov. 10.30  Margaretha v.d Hengel, Henk Spruyt, 
  Thea en Gerard van Weerdenburg, Barbara van Weerdenburg – Groenewald
  Mees Kools, Roman Schipper, Rine Raadwijk,Guus Heidemeijer,
zo. 17 nov. 09.30 overl. ouders Zuure – Le Cat
zo. 17 nov. 10.30 uit dankbaarheid t.g.v. de 50ste verjaardag van Claudia
  Margaretha v.d. Hengel, Ingrid Zebeda,Henk Okkerman, Ad Wouda
  Geertruida Hillebrink, overl. ouders van Doorn – Vlek, Henk Spruijt,
  Rob Zuidervaart, Kees Damman, Sef Roovers, Bertus v.d. Schot
  Peter Meijer, Bep en Cor Saan, Guus Heidemeijer
   
   
   
  VAN DAG TOT DAG
   
   
   
zo. 10 nov. 10.30 Woord- Communieviering met samenzang.
  Voorganger diaken Han Hartog
zo.  17 nov. 09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo.  17 nov. 10.30 Diaconiezondag.  Woord- en Communieviering met het Hagunnankoor
  Voorganger de heer Hans Peters
zo. 24 nov. 10.30 Christus Koning. Eucharistieviering met het Allegriakoor
  Voorganger pater Gerard Noom
vr. 22 nov.  16.00 Berkenstede. Woord- en Communieviering
zo.  1 dec.  09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo.  1 dec.  10.30 1ste zondag van de Advent. Woord- Communieviering met het PeeBeekoor
  Voorganger mevrouw Josje Kronenberg
   
   
   
******
   
   
Filmavond in De Ontmoeting
In het winterseizoen worden er weer 4 filmavonden georganiseerd in De Ontmoeting.
Het zijn films met wat meer diepgang zodat er na afloop gediscussieerd kan worden onder
het genot van een drankje en hapje.
Op vrijdag 15 november wordt de film “De Help” gedraaid. Inloop vanaf 19.30 uur.