Nieuws Voorpagina

Werkzaamheden kerkhof

In de komende periode vinden er diverse werkzaamheden op ons kerkhof plaats.
In het najaar worden twee ( Judas)bomen gepland ter gedachtenis van twee parochianen
Bij een aantal graven, die geruimd kunnen worden, zullen stenen worden verwijderd.
tevens wordt het vollopen van de Pastorietuin met zand. door het aflopend talud
opgelost .Tot slot zullen er platen langs de kerkmuur worden geplaatst en zullen gaten
worden gedicht.
Het bestuur.