Nieuws Voorpagina

GOED NIEUWS ??? !!!

Op 16 oktober heeft er een gesprek plaatsgevonden bij het bisdom.
Aanwezig waren een delegatie van ons regionale parochiebestuur en een delegatie
van het bisdom. Het onderwerp was het regionale gebouwenplan.
Uiteraard is er gesproken over alle kerkplekken maar voor ons is natuurlijk “onze”
pastorie van belang.
Het bisdom heeft besloten goedkeuring te verlenen aan de verkoop van de pastorie,
zij het onder voorwaarden. De inhoud van de voorwaarden moeten nog worden
uitgewerkt en wat dat voor ons gaat betekenen is nog onduidelijk.
Hier gaan wij de komende tijd mee aan de slag.