Nieuws Voorpagina

Bezoek van Bisschop Hendriks

Bisschop Hendriks gaat met regelmaat naar kerken verspreid door ons bisdom om
samen de Eucharistie te vieren. Dit ook om het gesprek aan te gaan over alles wat er
binnen de parochies leeft. Mgr. Hendriks is ingegaan op de uitnodiging van ons bestuur
om op zondag 15 maart 2020 naar Diemen te komen om voor te gaan in de viering waarin
het 40-jarig jubileum van ons Stanza koor wordt gevierd.