Nieuws van Week tot Week

2019 Week 33

Twintigste zondag door het jaar 18 aug. 2019

MARIA TENHEMELOPNEMING

Ontstaansgeschiedenis van de feestdag

Over het overlijden en vervolgens met lichaam en ziel opgenomen worden in de
hemel van Maria zijn verschillende verhalen in omloop die uit de kerkelijke
traditie afkomstig zijn.
In de bijbel wordt er niet over gerept. Maria moet ergens tussen 36 en 50 n.Chr.
zijn overleden ofwel in Jeruzalem ofwel in Ephese.
Volgens een bepaalde traditie waren alle apostelen hierbij aanwezig, behalve Thomas. Toen deze arriveerde was Maria’s lichaam al begraven en om haar toch eer te bewijzen bezocht Thomas in zijn eentje haar graf. De overige apostelen geloofde dit niet totdat hij hun de gordel toonde en het lege graf.
Een opmerkelijke omkering van de situatie toen Thomas als enige apostel aanvankelijk niet geloofde in de verrezen Christus.
De Legenda Aurea van Jacobus de Voragine vermeldt een andere overlevering
die wél meer aansluit bij de Bijbelse Thomas.
Ook hier zijn alle apostelen, behalve Thomas, getuige van Maria’s dood, maar
maar eveneens van haar tenhemelopneming.
Als Tomas zich later aansluit bij hen, gelooft hij de apostelen niet.
Plotseling valt de gordel van Maria uit de hemel, waarop Thomas alsnog gelooft
dat Maria lijfelijk ten hemel is gevaren.

Voor de tiende keer is er weer een senioren dag in voorbereiding
en wel op 22 oktober a.s. U hoort er meer van….

 

  VAN DAG TOT DAG
   
   
zo. 18 aug  09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo. 18 aug  10.30 Woord- en Communieviering met samenzang
  Voorganger diaken Theo van Stiphout
vr.  23 aug. 16.00 Berkenstede, Woord- en Communieviering
zo. 25 aug. 10.30 Woord- en Communieviering met samenzang
  Voorganger de heer Hans Peters
di.  27 aug. 14.30 Vergadering Zonnebloem
wo. 28 aug. 14.30 De Diem. Bingo
vr. 30 aug.  09.30 Vergadering medewerkers secretariaat
zo.  1 sept.  09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo.  1 sept.  10.30 Eucharistieviering met samenzang
  Voorganger pater James Arul
zo.  8 sept. 10.30 Woord- en Communieviering met het PeeBeekoor.
  Voorganger diaken Han Hartog
   
******  
 
Het is weer vakantietijd. Ook voor het secretariaat.
De openingstijden zijn:
Maandag, dinsdag en woensdag gesloten.
Donderdag en vrijdag open van 09.00 – 11.00 uur.
Voor spoedgevallen: 06 53 51 39 14
Met ingang van 26 augustus zijn we weer alle dagen open van 09.00 tot 12.00 uur.