Nieuws van Week tot Week

2019 Week 16

Beloken Pasen 28 april 2019

Maria op paasochtend:

Wat dreef mij naar het graf? Wat dacht ik daar te vinden?
De dood brengt anders niets dan leegte en verdriet.
Met kruiden van de dood, welriekend, zacht en geurig,
Als balsem voor mijn ziel ging ik, om hem te zien.
Verdwaasd , vertwijfeld, bang, zwierf ik door de ochtendtuin.
Ik kon niet kijken door de tranen….toen zag ik hem
maar wist nog niet dat hij het was.
Er stond een man, een schimmige figuur. Dat moest de tuinman zijn
die zijn altijd zo vroeg.
Ik zei; “Meneer, wat hebben ze toch met hem daar in het graf gedaan?
Dat nieuwe graf, eergisteren is daar begraven iemand die ik ken,
van wie ik gehouden heb,
Nog altijd houd……en nu is hij weg .. Wat dreef mij naar het graf……..
Toen noemde hij mijn naam. De stem!
Ik keek hem aan. Die blik! Die ogen ! zijn gezicht! Hij stond daar die ik zocht .
Hoe ik ben thuisgelomen, weet ik niet. Maar waar ik liep was wat ik kende
overtogen met een glans, die alles had vernieuwd.
Ik begrijp het niet, hoe kan dat nou? Hij was anders toen Hij nog leefde
Maar het is goed zoals het is. Hij is niet dood! Hij is onder ons!

============================================================================
Op Goede Vrijdag overleed onze mede parochiane Tiny Tiggelman-Franken in de
leeftijd van bijna 89 jaar. Een bescheiden, lieve vrouw die al vanaf de oprichting
in 1980 een gewaardeerd lid was van het Stanzakoor. We kunnen wel stellen dat zij
in het harnas is gestorven, want maandag voor haar overlijden was nog present op
de repetitie! Zij was ook jarenlang actief bestuurslid van het toenmalig Katholiek
Vrouwen Gilde. Op vrijdag 16 april is zij na een gezongen uitvaartviering op ons
kerkhof begraven.. Moge God zich over haar ontfermen, en troost en steun zijn
voor wie zij achterlaat.

******

INTENTIES

zo. 28 apr. 10.30 Voor het welslagen van een zware operatie,
overl. fam. Pappot, Tiny Tiggelman
zo. 5 mei 09.30 overl. ouders Zuure – Le Cat
zo. 5 mei 10.30 overl. ouders Steen – v.d. Vegt, Piet van Kooij
Jill Krenn – Carter, Tiny Tiggelman

VAN DAG TOT DAG

zo. 28 apr. 10.30 Eucharistieviering met samenzang
Voorganger pater Rian Supardi
vr. 3 mei Eerste vrijdag. De communie wordt thuisgebracht
bij hen die aan huis gebonden zijn
za. 4 mei 09.30 De Diem. Rozenkransgebed in de kapel
zo. 5 mei 09. 30 De Diem. Eucharistieviering
zo. 5 mei 10.30 Woord- en Communieviering met het Hagunnankoor
Voorganger diaken Han Hartog
wo. 8 mei 09.00 Schoonschip
zo. 12 mei 10.30 Eucharistieviering met het PeeBeekoor
Voorganger pastor André Tönis
wo. 15 mei 20.00 Vergadering Diaconie
zo. 19 mei 09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo. 19 mei 10.30 Eucharistieviering met het Allegriakoor.
Voorganger pater Marianus Jehandut

***********************************************************************************************
Het telefoonnummer van het secretariaat is veranderd.
Het is nu: 06 36 333 640.
***********************************************************************************************

Caritas Amstelland betaalt de boodschappen die gedaan worden voor
“We Are Here”groep. Dat kost veel geld. Zij zijn blij met elke extra ondersteuning.
Daarom is er 5 mei, na de viering, een deurcollecte. Uw gift is welkom.
Anja Zwaan.

Op Goede Vrijdag overleed onze mede parochiane Tiny Tiggelman-Franken in de
leeftijd van bijna 89 jaar. Een bescheiden, lieve vrouw die al vanaf de oprichting
in 1980 een gewaardeerd lid was van het Stanzakoor. We kunnen wel stellen dat zij
in het harnas is gestorven, want maandag voor haar overlijden was nog present op
de repetitie! Zij was ook jarenlang actief bestuurslid van het toenmalig Katholiek
Vrouwen Gilde. Op vrijdag 16 april is zij na een gezongen uitvaartviering op ons
kerkhof begraven.. Moge God zich over haar ontfermen, en troost en steun zijn
voor wie zij achterlaat.