Nieuws van Week tot Week

2019 week 11

Vijfde zondag door het jaar 10 februari 2019
GEVRAAGD

LASSERS, voor het aaneen verbinden van losgeraakte betrekkingen
UITSLOVERS die zich meer dan volledig willen inzetten.
TIMMERLIEDEN om alles wat los en vast is te stutten
AANGEVERS die hun gaven gebruiken ten dienste van anderen.
DRAGERS die bereid zijn de last van een ander mee te helpen dragen.
KRACHTPATSERS om pal te staan voor wie hen nodig heeft.
GOUDSMEDEN om de draad van vertrouwen weer te herstellen.
BEHANGERS die eens wat anders willen laten zien.
KLEERMAKERS die het verkeerde met de mantel der liefde willen bedekken.

Schrijf of bel elkaar even!
—————————————————————————————–
Bericht:
Het bestuur stelt ieder jaar de tarieven voor het kerkhof vast. Jaarlijks worden
deze standaard verhoogd met het CPI index cijfer. In het afgelopen jaar zijn er
ook een aantal aanpassingen gedaan in het kerkhofreglement, waarna deze
opnieuw is vastgesteld door het bisdom .Actuele tarieven en reglement vind u op
onze website.
—————————————————————————————————-
Palmtakjes: De oude palmtakjes van vorig jaar kunt u inleveren tot 6 maart ( aswoensdag)
Er staat een mand achter in de kerk.
—————————————————————————————————-
In de leeftijd van 88 jaar is overleden onze parochiane Cornelia Commissaris_Jobse
De gezongen uitvaart was op 2 februari j.l. waarna de begrafenis op ons kerkhof .
De collecte van € 350.- is overgemaakt op rekening van de Diaconie.
—————————————————————————————————–
Vele handen zorgen ervoor dat de kerk en het kerkhof er schoon en verzorgt uitziet door de stille
krachten achter de schermen. Weet u iemand waarvan u denkt, hij of zij verdient een Petrusbeeldje
voor het vele werk? Neem een aanmeldingsformulier mee ( u vind deze achter in de kerk0
Vul hen in en deponeer het formulier in de daarvoor bestemde bus. Heeft u vragen ?
Petrusbeeldje@sintpetrusbanden.nl of vraag het aan Anja Zwaan, Herman Hogenaar, Marc
Meershoek of Lianne van Westing ( commissie van aanbeveling toekenning Peterusbeeldje.

INTENTIES

zo. 10 mrt. 10.30 voor spoedig herstel na een zware operatie
Theodora Boeijnk – Klaver, Lia Commissaris – Jobse
Bep v.d. Kroon – Brouwer, Hendrika Busker – de Graaff
zo. 17 mrt. 09.30 pastoor Sebastiaan Willemsen
zo. 17 mrt. 10.30 voor een 95 jarige,
Bep en Cor Saan, overl. ouders van Doorn – Vlek,
Ali Touw en ouders Bos, Marco Touw, Simon v.d Meer,
Theodora Boeijnk – Klaver, Lia Commissaris – Jobse
Bep v.d. Kroon – Brouwer, Hendrika Busker – de Graaff

VAN DAG TOT DAG

zo.10 mrt. 10.30 1e zondag van de vasten.
Woord- en communieviering met samenzang.
Voorganger diaken Han Hartog.
wo.13 mrt . 09.00 Schoon Schip.
za. 16 maart Stille Omgang. Zie formulier achter in de kerk.
zo. 17 mrt. 09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo. 17 mrt. 10.30 2e Zondag van de vasten.
Eucharistieviering met het Peebeekoor
Voorganger is Pastor André Tönis. Geen kindernevendienst
di. 19 mrt. 18.45 Voorbereiding Vormsel
zo. 24 mrt. 10.30 3de zondag van de vasten.
Woord- en communieviering met het Allegriakoor.
Voorganger de heer Hans Peters. Kindernevendienst
wo. 27 mrt. 14.30 Bingo in de Diem
zo. 31 mrt. 10.30 Eucharistieviering met het Hagunnankoor
Voorganger pater Frans Mulders

***********************************************************************************************
Bijbelverhalen in beweging

Op maandag 25 maart is er in De Diem een avond om kennis te maken
met Bijbelverhalen.
De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur.
Inloop om 19.45.
Informatie ligt achter in de kerk.