Nieuws van Week tot Week

2019 Week 5

KERKBALANS

Dit jaar is er opnieuw veel energie gestoken in een goede voorbereiding van de actie kerkbalans. Dit is ook noodzakelijk omdat we de laatste jaren een tekort op onze begroting hebben. Trots zijn wij op  de prachtige flyer die is meegestuurd. Niet ontvangen?  Achter in de kerk vind u een paar extra exemplaren om mee te nemen of om weg te geven! 

KERST CIJFERS

Hierbij een overzicht van de bezoekcijfers van de Kerstvieringen in onze kerk. Het zijn cijfers waar we als geloofsgemeenschap trots op mogen zijn, en die ons vertrouwen geven voor de toekomst… 

Kerst avond Kerst nacht Eerste Kerst Totaal
2018 318 225 203 746
2017 222 325 155 702
2016 259 270 184 713

Week 5

Het bestuur stelt ieder jaar de tarieven voor het kerkhof vast. Jaarlijks worden deze standaard verhoogd met het CPI index cijfer. In het afgelopen jaar zijn er ook een aantal aanpassingen gedaan in het kerkhofreglement, waarna deze opnieuw is vastgesteld door het bisdom.
Actuele tarieven en reglement vind u op onze website. 

WIJWATER

Voor in de kerk op de tafel bij de graflichten staan ook wat flesjes gevuld met wijwater. Neemt u rustig een flesje mee. We zouden het fijn vinden als u dan ter ondersteuning van de parochie een Euro in het offerblok bij de Maria kapel wilt doen.

KERKBANKEN

Na de kerkdienst is er rechts achter in de kerk gelegenheid koffie/thee te drinken. Daar wordt tot ons grote genoegen op grote schaal gebruik van gemaakt. Omdat het soms erg krap is, is het verzoek gekomen om ruimte te maken door ook de 3 achterste kerkbanken aan de linkerzijde te verwijderen. De banken worden in delen gezaagd en zullen een nieuwe bestemming krijgen. Bijvoorbeeld (na de nodige vernislagen) als bankjes op het kerkhof of zitplaatsen bij het altaar voor de koren. Op 9 februari a.s. worden de banken verwijderd.

INTENTIES

zo. 3 febr. 09.30 overl. ouders Zuure – Le Cat, Nolda Leppen
zo. 3 febr. 10.30 overl. ouders Steen – v.d. Vegt, Piet van Kooij,
Jill Krenn – Carter, overl. ouders aan de Stegge – Koomen,
ouders Westerbeek – Saan, Henk en Theo Westerbeek,
Federico Antonio Teheda Morlla, Theodora Boeijink – Klaver
Lia Commissaris – Jobse
zo. 10 febr. 10.30 Uit dankbaarheid voor een 65 jarig huwelijk
Piet Meerleveld en Alie Driehuis in Australie
Federico Antonio Teheda Morlla, overl. echtgenoot Gé van Dijk
Theo Wesselingh, Adrianus Moolenaar, Ali Touw en ouders Bos
tante Truus van Maaren, Theodora Boeijink – Klaver
Lia Commissaris – Jobse

VAN DAG TOT DAG

zo. 3 febr. 09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo. 3 febr. 10.30 Eucharistieviering met gelegenheidskoor
Voorganger pastor André Tönis.
za. 9 febr. 11.00 Her secrtariaat is open voor het terugbrengen van enveloppen
Kerkbalans
zo. 10 febr. 10.30 Woord- en Cummunieviering met gelegenheidskoor o.l.v.
Martina Hogenaar. Voorganger diaken Han hartog
zo. 10 febr. 12.30 Serubisha Masih wordt gedoopt
di. 12 febr. 19.30 Vergadering Parochieraad
wo. 13 febr. 09.00 Schoonschip
zo. 17 febr. 09.30 De Diem Eucharistieviering
zo. 17 febr. 10.30 Eucharistieviering met het PeeBee koor.
Voorganger pastor André Tönis.
zo. 24 febr. 10.30 Eucharistieviering met het Allegriakoor.
Voorganger pastor Jan van Diepen


De huispaaskaars kan weer besteld worden.
Dit kan tot donderdag 14 maart op het secretariaat. Tel. 020-6905097
Graag bij bestelling betalen.


Half februari worden de kerststukjes die, op ons kerkhof, op de graven zijn
geplaatst verwijderd. Indien u er prijs op stelt kunt u ze zelf weghalen.