Nieuws Voorpagina

KOMT ALLEN TOT MIJ

Voor de kerk van Sint Petrus’ banden staat een
Heilig Hart beeld: Jezus die met wijd gespreide armen ieder die voorbij komt
welkom heet. Op de sokkel staat: ‘Komt allen tot mij!’.

Dit beeld staat niet alleen letterlijk maar ook
figuurlijk voor onze Kerk. Want onze Kerk is een gemeenschap waar ieder welkom
is. Een Kerk waarvan het hoofd, Paus Franciscus, heeft gezegd: ‘Wie ben ik om
te oordelen over een ander’. Een Kerk die geen Nashville-verklaringen
ondertekent.

Een Kerk waarvan de gemeenschap van Sint Petrus’
banden onderdeel is. Een gemeenschap van gelovigen die letterlijk waar maakt
waartoe Jezus oproept: ‘Komt allen tot mij!’ Een kring van mensen die iedereen
met open armen ontvangt. Ongeacht ras, overtuiging, geaardheid en persoonlijke
omstandigheden. 

Locatie bestuur en pastoraat Sint Petrus’ banden