van Week tot Week

2019 Week 3

Tweede zondag door het jaar 20 januari 2019
INTERNATIONALE BIDWEEK van 20 tot en met 27 januari

De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden Missie Nederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. De raad van Kerken en Missie Nederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden . Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee.
Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in onze gebeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met dit initiatief.

RECHT VOOR OGEN is dit jaar het thema van de gebedsweek. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed je blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan recht. De centrale Bijbeltekst van de week van Gebed komt uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor Christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Zij bereiden het materiaal dit jaar voor.

Indonesië is een groot en divers land met 265 miljoen mensen. Ongeveer 10% van de inwoners zijn christen, afkomstig uit diverse tradities. Zo kent een land rijk aan voorzieningen de schande dat vele mensen die leven in armoede. Zoals een traditioneel Indonesisch gezegde het verwoordt: Een muis sterft van de honger in de schuur vol met rijst. Ondertussen worden specifieke etnische en religieuze groepen geassocieerd met rijkdom op een manier die voeding geeft aan spanningen .

De woorden uit het Bijbelboek Deuteronomium- “Zoek het recht en niets dan het recht” spreken krachtig in dec situaties van de Indonesiërs.


Op zondag 27 januari is er een oecumenische viering n.a.v. dit thema

INTENTIES

zo. 20 jan. 09.30
overl. ouders Zuure – Le Cat

zo. 20 jan. 10.30
voor een 60 jarig huwelijk, uit dankbaarheid, Bep en Cor Saan, Geertruida Hillebrink, Ton Schipper, Margaretha Bouwmeester – van Eck, Theo Janssen, overl. ouders van Doorn – Vlek,Federico Antonio Teheda Morlla

zo. 27 jan. 10.30
fam. Saan – Kouwenhoven, Federico Antonio Teheda Morlla

VAN DAG TOT DAG

zo. 20 jan. 09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo. 20 jan. 10.30 Eucharistieviering met het PeeBeekoor Voorganger pastor André Tönis.
do. 24 jan. 20.00 Informatieavond Vormselgroep in de kerk. Informatie bij diaken Han Hartog
vr. 25 jan. 16.00 Berkenstede. Woord- en Communieviering
zo. 27 jan. 10.30 Oecumenische viering met het Hagunnankoor Voorgangers mevrouw Josje Kronenberg en ds. Margriet Reinders
wo. 30 jan. 14.30 Bingo in De Diem
zo. 3 febr. 09.30 De Diem. Eucharistieviering
zo. 3 febr. 10.30 Maria Lichtmis. Eucharistieviering met gelegenheidskoor Voorganger pastor André Tönis.
zo. 10 febr.10.30 Woord- en Cummunieviering met gelegenheidskoor o.l.v. Martina Hogenaar. Voorganger diaken Han hartog

Binnenkort gaat het Vormsel project weer van start. Op donderdag 24 januari om 20 uur is in onze kerk de informatie avond voor de ouders van de vormelingen. Ook als uw zoon of dochter nog niet is aangemeld, bent u van harte welkom!