van Week tot Week

2019 Week 1

DRIEKONINGEN 6 Januari 2019

We zijn nog steeds op weg, nog steeds niet wijs met een ster,
wij hebben Jezus’ verhaal van horen zeggen ….
Wij zijn nog steeds op weg
dwalend ….van wanhoop naar hoop
willen wij dit verhaal toch aan iedereen vertellen …
Wij zijn nog steeds op weg ons verlangen naar dit vredelicht
uiten wij al eeuwen in gedachten en gezangen …
Maar onderweg, heel onverwacht, zien wij ineens:
elke ontmoeting biedt ons een zicht
op dat nieuwgeboren Licht……..

LICHT VAN DE STER

Het licht dat je uitdeelt aan mensen om je heen,
Het licht van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
Het licht in onze kerk,
Het licht van voorgangers en vrijwilligers
Het licht in de herders van mensen
Het licht van kaarsen, door biddende mensen aan gevuurd
Het felle licht van een rotsvast geloof,
Het wankele licht van en twijfelaar
Het licht van een stille godslamp,

Al dat Licht in onze kerk en onze wereld
Is het licht van Gods aanschijn zelf.

******

Het secretariaat bedankt eenieder voor de mooie kerstkaarten en
goede wensen voor het nieuwe jaar!!

******

INTENTIES

zo. 6 jan. 09.30 overl. ouders Zuure – Le Cat
zo. 6 jan. 10.30 overl. ouders Steen, overl. echtgenoot Gé van Dijk,
overl. ouders van Well – Langelaan, overl. ouders Karbet – Keller
overl. broers, zussen, schoonzus en zwager Karbet, Ine de Boer
opa Hein Busker, oma Cornelia Busker – van Rossem
kleinkinderen en verdere familie die hier begraven ligt,
Wim en Cis Paardekooper, Hans en Els v.d. Wijngaard
Johan van Staa, Piet van Kooij, Bep en Cor Saan
Bertus v.d. Schot
zo. 13 jan. 10.30 ouders De Dood – Pronk, Simon v.d. Meer,
overl. ouders Post – Verwerda,

VAN DAG TOT DAG

zo. 6 jan. 10.30 Driekoningen. Eucharistievierin met het Stanzakoor
Voorganger pastor André Tönis.
Na de dienst kunnen we elkaar een gezond en gelukkig 2019
2019 toewensen
di. 8 jan. 10.00 Kerkbalans, Insteken brieven
za. 12 jan. Ophalen tasjes voor KB
zo. 13 jan. 10.30 Woord- en Communieviering met het Allegriakoor
Voorganger diaken Han Hartog
wo. 16 jan. 09.00 Schoonschip
zo. 20 jan. 10.30 Eucharistieviering met het PeeBeekoor
Voorganger pastor André Tönis.
zo. 27 jan. 10.30 Oecumenische viering met het Hagunnankoor
Voorganger mevrouw Josje Kronenberg

******
Al geruime tijd verblijft een groep mensen zonder officiële verblijfspapieren onder de
noemer ‘We Are Here1′ op wisselende locaties in Amsterdam.
Nu is de groep op de Bijlmerdreef.
Ze hebben gebrek aan alles. Ze vragen met schaamte om heren ondergoed en om -sokken.
Aan u het verzoek om na te denken of u iets voor hen kunt betekenen.
Liefst nieuw, maar in ieder geval heel en schoon, ondergoed en sokken kunt u inleveren bij Han Hartog. Hij zal zorgen dat het bij We Are Here terecht komt.